Renas Arif is geboren in het noorden van Irak; Koerdistan. Hij vluchtte voor de verschrikkingen van de Koerdenvervolgingen. Alleen door het land te verlaten kon hij zich artistiek ontplooien. Hij woont sinds 1996 te Hilversum en afgestudeerde op 2003 aan de Rietveld Academie te Amsterdam. Arif zoekt zijn artistieke weg in het grensgebied tussen twee culturen: de Perzischmediterrane en de West-Europese. De onderwerpen zijn veelal mede gei`nspireerd door de omgeving waarin hij opgroeide: een agrarische Koerdische gemeenschap, waarin het vertellen van verhalen nog bij het dagelijkse leven hoorde. Geesten (Djinns) vinden een plaats op sommige doeken, vee op andere.